"Nic není obtížné pro toho, kdo chce"

  • typ: tytyp: veřejná zakázka malého rozsahu
  • vyvěšeno: 24.05.2013
Dokumenty ke stažení Datum vyvěšení
icon Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (1.96 MB) 24.05.2013
icon Krycí list nabídky (617.3 kB) 24.05.2013
icon Čestné prohlášení uchazeče (629.94 kB) 24.05.2013
icon Rámcová smlouva (1.79 MB) 24.05.2013