Za porušení zabezpečení osobních údajů se považuje porušení zabezpečení, které vede k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů.

V případě zjištění porušení či v případě podezření na porušení zabezpečení ochrany osobních údajů (např. úniku osobních údajů) má každý možnost nahlásit tuto skutečnost pověřenci pro ochranu osobních údajů PNHoB.

Nahlášení porušení je možné provést prostřenictvím kontaktů uvedených v menu "Pověřenec (DPO)".