Většinu pacientů těší, když mohou být v kontaktu se svými blízkými doma. Je to ostrůvek jistoty v neznámém prostředí a nejisté situaci. Každý váš telefonát, zpráva či návštěva je malý dárek vašemu blízkému: „Myslím na tebe, záleží mi na tobě, mám tě rád.“

maska   

Telefonujte a pište

Při hospitalizaci bývá smutno a dlouhá chvíle. Telefonát potěší a skoro nic nestojí. Můžete ho uskutečnit takřka kdykoli a odkudkoli, což ještě více platí o textových zprávách. Síla telefonátů a zpráv je v tom, že mohou být časté, a tak zajistit vašemu blízkému pocit trvalého kontaktu s domovem.

  1. Telefonát je malá návštěva. Domluvte se na vhodných časech pro telefonáty. Ujistěte se, že mluvíte v soukromí. Vidět se na displeji je někdy fajn.
  2. Při telefonátu se zajímejte a ptejte, co váš blízký prožívá, na co myslí, čeho se obává, na co se těší… Dávejte především otázky, a k tomu ujištění.
  3. Naplánujte si další telefonát, ať se můžete oba těšit.
   
 maska

Choďte na návštěvy

Pacienti návštěvami žijí: před návštěvou se na ní těší, poté o ní přemýšlejí. Návštěva je dárek, i když nic nepřinesete. Proto si udělejte čas a vyrazte na cestu. Energie, čas a peníze, které na to vynaložíte, vyjadřují skutečný zájem o vašeho blízkého.

  1. Návštěvy by se neměly odmítat, ale oddělení mají svůj režim. Proto se domluvte, kdy je na návštěvu nejvhodnější čas a co můžete přinést.
  2. Pokud je to možné, projděte se spolu po venku, zajděte do kavárny – udělejte si z návštěvy příjemný zážitek. Společně strávený čas vašeho blízkého vytrhne z atmosféry nemocnice a na chvíli ho „přenese“ domů. Proto nespěchejte!
  3. Domluvte si, jak budete v kontaktu do další návštěvy.
 maska

Organizujte propustky domů

Pacient může během léčby požádat o propustku, která mu umožní pobyt mimo nemocnici na dobu max. 48 hodin. Může vás tedy navštívit doma, vyřídit si záležitosti na úřadech apod. Pacienti se na propustky těší, je to skvělá možnost pobýt ve známém prostředí a chvíli se necítit jako „pacient“. Pro vás je to příležitost vyzkoušet, zda zvládnete návrat „pacienta“ domů. Pokud propustky společně dobře zvládáte, možná už jste připraveni na propuštění vašeho blízkého domů.

 maska

Pošlete nebo přivezte balíček

Koho nepotěší balíček? Časopis, knížka, pletení, křížovky, hračka… Personál vám sdělí, které věci se nesmí dávat či posílat pacientům (návykové látky apod.)…

 maska

TIP

Telefonování, návštěvy a zásilky podléhají v nemocnicích různý pravidlům. Ta se dozvíte, když si na internetu najdete tzv. Vnitřní řád (nebo Domácí řád.)