UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

S ohledem ke zvýšenému výskytu respiračních onemocnění a infekce Covid-19
doporučujeme všem návštěvám nošení ochrany dýchacích cest (respirátor FFP2).

Cílem opatření je OCHRANA ZDRAVÍ PACIENTŮ A NAŠICH ZDRAVOTNÍKŮ! Děkujeme za pochopení.

Tímto opatřením chceme zároveň zachovat co nejdostupnější sociální kontakt mezi pacienty a jejich rodinnými příslušníky,
a proto prosíme všechny o respektování tohoto doporučení a děkujeme všem za pochopení.

Pondělí pátek od 13:00 do 17:00 hodin

Sobota a neděle od 9.00 do 11.00 a od 13:00 do 17:00 hodin

 

Telefonické spojení - ústředna: 416 808 111

Na konkrétní časy doporučujeme informovat se na stránkách jednotlivých oddělení.

Výše uvedené návštěvní hodiny jsou pouze orientační s ohledem na probíhající léčebný režim a terapii.

Návštěvy k pacientům jsou doporučeny v dobu výše uvedenou. Návštěvám jsou vyhrazeny návštěvní místnosti na jednotlivých odděleních, kavárna nebo park nemocnice. Vstup na pokoje pacientů (k lůžku pacienta) u pacientů, kteří mají vážné zdravotní problémy, povoluje primář oddělení, ošetřující lékař, žurnální lékař (v době pracovního klidu) či ošetřovatelský personál.

Návštěvy dětí do 15 let jsou možné pouze v doprovodu dospělé osoby.

Ošetřující lékař může návštěvu ukončit, pokud zjistí, že narušuje léčebný režim navštíveného pacienta nebo dalších pacientů. U ležících pacientů může ošetřující lékař též podle povahy onemocnění a zdravotního stavu pacienta předem vymezit délku a počet návštěv.

V případě pochybností o totožnosti návštěvy, je ošetřovatelský personál oprávněn požádat návštěvu o předložení osobního dokladu nebo návštěvu identifikuje sám pacient.