NÁVŠTĚVY ZAKÁZÁNY

Od pátku 5. 11. 2021 do odvolání platí v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice zákaz návštěv pacientů. Je uzavřený vstup do areálu. Po individuální telefonické domluvě s ošetřujícím lékařem jsou možné výjimky u pacientů omezených ve svéprávnosti a pacientů v těžkém stavu. Pro tyto návštěvy platí povinnost doložit doklad o bezinfekčnosti podle aktuálně platných pravidel (očkování, prodělaný COVID-19 v posledních 180 dnech, PCR test v posledních 3 dnech, antigenní test v posledních 24 hodinách). Návštěva nesmí mít nařízenou karanténu a nesmí mít žádné známky infekčního onemocnění, musí mít po celou dobu návštěvy nasazený minimálně respirátor třídy FFP2. Na oddělení je možná u jednoho pacienta návštěva maximálně dvou osob současně, po dobu maximálně 30 minut (přímo u lůžka může být doba zkrácena). Návštěva se musí řídit pokyny personálu. Toto opatření je v návaznosti na doporučení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje.

Antigenní ani jiné testy pro veřejnost NEPROVÁDÍME.

Pondělí pátek od 13:00 do 17:00 hodin

Sobota a neděle od 9.00 do 11.00 a od 13:00 do 17:00 hodin

 

Telefonické spojení - ústředna: 416 808 111

Na konkrétní časy doporučujeme informovat se na stránkách jednotlivých oddělení.

Výše uvedené návštěvní hodiny jsou pouze orientační s ohledem na probíhající léčebný režim a terapii.

Návštěvy k pacientům jsou doporučeny v dobu výše uvedenou. Návštěvám jsou vyhrazeny návštěvní místnosti na jednotlivých odděleních, kavárna nebo park nemocnice. Vstup na pokoje pacientů (k lůžku pacienta) u pacientů, kteří mají vážné zdravotní problémy, povoluje primář oddělení, ošetřující lékař, žurnální lékař (v době pracovního klidu) či ošetřovatelský personál.

Návštěvy dětí do 15 let jsou možné pouze v doprovodu dospělé osoby.

Ošetřující lékař může návštěvu ukončit, pokud zjistí, že narušuje léčebný režim navštíveného pacienta nebo dalších pacientů. U ležících pacientů může ošetřující lékař též podle povahy onemocnění a zdravotního stavu pacienta předem vymezit délku a počet návštěv.

V případě pochybností o totožnosti návštěvy, je ošetřovatelský personál oprávněn požádat návštěvu o předložení osobního dokladu nebo návštěvu identifikuje sám pacient.