Propuštění domů se někdy obává pacient, ale častěji jeho blízcí. Někdy mají ještě v čerstvé paměti neobvyklé chování a příznaky u svého blízkého před hospitalizací a obávají se, že se krizové situace mohou opakovat: „Co máme dělat, když se to objeví znovu? Jak se máme k „nemocnému“ chovat?“

Rodina by měla být na návrat svého člena z nemocnice připravená, dobře informovaná a klidná. Jak se dobře připravit na propuštění? Pokud jste se aktivně zapojovali do léčby nemocného, budete pravděpodobně při propuštění dobře informováni o jeho diagnóze, příznacích i prognóze onemocnění. Dobrá informovanost je nelepším lékem na nejistotu. Na propuštění se však můžete připravit ještě lépe.

 krizovy plan

Připravte si Krizový plán

Kvalitní psychiatrická oddělení před propuštěním pacienta zpracují s ním a někdy také s jeho blízkými tzv. krizový plán. V krizovém plánu obvykle najdete odpovědi na následující otázky:

  • Jak rozpoznáme krizi onemocnění neboli tzv. relaps?
  • Co konkrétně máme dělat, abychom krizi bezpečně zvládli?
  • Koho máme v takovém případě kontaktovat?

Výhodou krizového plánu je, že když nastane krize, nemusíte nic řešit a vymýšlet. Prostě postupujete podle plánu a nemocnému nabízíte lidskou podporu a staráte se o jeho pohodu a bezpečí.

 protikrizovy plan

Vytvořte Protikrizový plán

Někdy se mu také říká „Plán časných varovných příznaků“, což dobře vysvětluje, o co se jedná. Většina duševních onemocnění nezačíná náhlou krizí, ale rozvíjí se postupně. Protikrizový plán nám pomáhá zajistit, abychom hrozící relaps nemoci rozpoznali včas, ještě předtím, než dojde ke krizi. Obsahuje tyto informace:

  • Jak vypadá stabilizovaný stav pacienta?
  • Jakými náznaky se projevuje počínající zhoršení stavu?
  • Co máme dělat, když tyto náznaky zaznamenáme?
  • Jak poznáme, když je zhoršení závažnější a měli bychom zajít za psychiatrem?

Protikrizový plán nám pomáhá být pozorní k prvním příznakům zhoršení a říká nám konkrétně, co máme dělat, aby to bylo pacientovi příjemné a pomáhalo mu to.

 navazna pece

Zajistěte návaznou péči

Lékař někdy pacientovi doporučí typ následné péče po propuštění z nemocnice, např. docházení do psychiatrické ambulance, k psychologovi apod. Tyto služby mohou mít dlouhé objednací doby, proto bývá užitečné návaznou péči domluvit co nejdříve, klidně ještě před propuštěním pacienta domů.

 postarejte se

Postarejte se o propuštění a návrat domů

Je v zájmu pacienta i jeho blízkých, aby byl propuštěn domů co nejdříve. Bývá vhodné pacienta nezatěžovat organizací cesty a zajistit mu odvoz domů. Samotné propouštění z nemocnice může být náročné: přebírání dokumentů a peněz svěřených do úschovy, balení oblečení… A hlavně od lékařů sami získejte všechny potřebné informace a instrukce k léčbě doma.

 doma

Doma udělejte potřebné změny

Nemoc, kterou trpí váš blízký, má mnoho dalších lidí. Nejste v tom sami! Jak sami První dny po návratu domů mohou být náročné. Můžete-li, vezměte si volno z práce nebo zajistěte podporu jiného člena rodiny (prarodiče). Dohlédněte na to, aby váš blízký užíval předepsanou medikaci a navštěvoval návaznou péči.