Požadujeme:

 • odbornost,
 • schopnost pracovat samostatně,
 • kurz Psycholog ve zdravotnictví - podmínkou,
 • zařazení do specializační přípravy a praxe ve zdravotnictví výhodou,
 • zařazení v některém z akreditovaných psychoterapeutických výcviků výhodou,
 • certifikovaný kurz z některé psychodiagnostické metody (např. ROR, WAIS – III, MMPI) výhodou,
 • morální a občanskou bezúhonnost (doložit výpisem z Rejstříku trestů).

Zobrazit další informace nabídky

Požadujeme:

 • odbornost: VŠ vzdělání  - adiktologie Mgr.,
 • praktické zkušenosti s psychodiagnostikou dospělých výhodou,
 • kurz krizové intervence výhodou,
 • aktivní přístup, schopnost týmové práce, samostatnost, pečlivost, smysl pro odpovědnost,
 • morální a občanskou bezúhonnost - výpis z Rejstříku trestů –

Zobrazit další informace nabídky

Požadujeme:

 • odbornost: VŠ vzdělání  - jedooborová psychologie,
 • kurz Psycholog ve zdravotnictví,
 • specializaci v oboru klinické psychologie,
 • certifikovaný kurz z některé psychodiagnostické metody (např. ROR, WAIS – III, MMPI) výhodou
 • systematičnost práce,
 • schopnost pracovat samostatně i v kolektivu,
 • předávání znalostí a dovedností mladším kolegům,
 • morální a občanskou bezúhonnost (doložit výpisem z Rejstříku trestů).

Zobrazit další informace nabídky

Náplň práce:

 • řídí léčebně preventivní péči nemocnice, zajišťuje naplnění strategie nemocnice,
 • odpovídá za kvalitu poskytované zdravotní péče, hospodářské výsledky svěřené oblasti,
 • spolupodílí se na procesu smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami,
 • řídí a kontroluje práci přímo podřízených zaměstnanců,
 • metodicky řídí a odpovídá za řádné fungování oblasti LPP,
 • spolupracuje s orgány státní správy.

Zobrazit další informace nabídky

Máte v okruhu svých blízkých člověka s duševním onemocněním? Dokázali jste mu být nablízku a současně žít svůj vlastní život a zotavit se z těžkostí, které duševní onemocnění přináší? Máte zájem využít své zkušenosti, podporovat další rodinné příslušníky a blízké v podobné situaci a přispět ke kvalitnější péči o duševně nemocné?

Zobrazit další informace nabídky

Požadujeme:

 • odbornou způsobilost dle zákona č. 201/2017 Sb.,
 • SS v péči o duševní zdraví výhodou,
 • znalost českého jazyka slovem i písmem (vzhledem k povaze onemocnění pacientů  a provádění zápisů do zdrav. dokumentace)
 • morální a občanskou bezúhonnost - výpis z Rejstříku trestů.

Zobrazit další informace nabídky

Požadujeme:

 • úspěšné ukončení VŠ všeobecné lékařství (vhodné i pro absolventa, případně již zapsaného lékaře v oboru psychiatrie, všeobecného lékaře se zájmem o obor...),
 • schopnost pracovat samostatně,
 • zájem o psychiatrii,
 • znalost práce na PC - Word, Excel, internet,
 • schopnost samostatné práce,
 • morální a občanskou bezúhonnost (výpis z Rejstříku trestů).

Zobrazit další informace nabídky

Požadujeme:

 • úspěšné ukončení VŠ všeobecné lékařství
 • specializaci v oboru psychiatrie, minimálně ukončený kmen z psychiatrie
 • nadstavbová specializace v oboru - vítána, ne podmínkou
 • schopnost pracovat samostatně
 • praxi v oboru
 • zájem o psychiatrii
 • znalost práce na PC - Word, Excel, internet
 • schopnost samostatné práce
 • morální a občanskou bezúhonnost (výpis z Rejstříku trestů)

Zobrazit další informace nabídky

Požadujeme:

 • specializovaná způsobilost v oboru vnitřní lékařství / internista (II. stupeň  výhodou),
 • schopnost pracovat samostatně,
 • morální a občanskou bezúhonnost - výpis z Rejstříku trestů.

Zobrazit další informace nabídky

Požadujeme:

 • odbornou způsobilost dle zákona č. 201/2017 Sb.,
 • vyšší odborné vzdělání nebo VŠ bakalářské vzdělání v oboru ergoterapie,
 • registraci pro práci bez dohledu - výhodou, ne podmínkou,
 • morální a občanskou bezúhonnost (výpis z Rejstříku trestů).

Zobrazit další informace nabídky

Požadujeme:

 • odbornou způsobilost - osvědčení o absolvování certifikkovaného kurzu "sanitář",
 • fyzickou zdatnost (jedná se o práci fyzicky hodně náročnou + zvýšenou psychickou zátěž),
 • předešlé zkušenosti výhodou,
 • nutná znalost ČJ slovem (vzhledem ke spektru onemocnění pacientů)
 • morální a občanskou bezúhonnost - výpis z Rejstříku trestů.

Zobrazit další informace nabídky

Náplň práce:

 • mytí použitého nádobí, obsluha myčky nádobí,
 • dezinfekční mytí podlah,
 • dezinfekční mytí umyvadel včetně obložení a odkládacích poliček,
 • dezinfekční mytí koupelen a WC,
 • otření lokálních osvětlovacích těles,
 • otření parapetů,
 • otření prachu z nábytku, psacích stolů, telefonů a polic,
 • otření klik a dveří v okolí klik,
 • otření odpadkových košů,
 • otření vypínačů a elektrických zásuvek,
 • otření židlí, křesel a lehátek s omyvatelným povrchem,
 • ostatní úklidové práce dle potřeby…

Zobrazit další informace nabídky

Požadujeme:

 • odbornou způsobilost dle zákona č. 96/2004 Sb.
 • PSS v péči o duševní zdraví výhodou
 • znalost českého jazyka slovem i písmem (vzhledem k povaze onemocnění pacientů  a provádění zápisů do zdrav. dokumentace)
 • morální a občanskou bezúhonnost - výpis z Rejstříku trestů

Zobrazit další informace nabídky