Vážený návštěvníku,

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice (dále jen "PNHoB") si Vás v této sekci našich stránek dovoluje informovat se způsoby nakládání s osobními údaji v PNHoB, které je realizováno dle příslušné právní úpravy České republiky a legislativy Evropské unie.

Pro PNHoB je naplňování ochrany osobních údajů zákonnou povinností, vyplývající z těchto právních předpisů:

PNHoB jakožto správce a zpracovatel osobních údajů je povinna chránit zpracovávané osobní údaje takovým způsobem, aby nedošlo k jakékoliv jejich ztrátě, zničení či zneužití.

V PNHoB se jedná především o osobní údaje pacientů, pacienty určených osob, zaměstnanců, návštěvníků PNHoB, jakož i obchodních partnerů - fyzických osob podnikatelů.

Osobní údaje jsou uchovávány v listinné podobě (zdravotnická dokumentace, kartotéky, smlouvy, personální spisy, apod.) a elektronické podobě (nemocniční informační systém, mzdový a personální systém, docházkový systém, kamerové záznamy, datová úložiště, apod.).

Veškeré v této sekci uveřejněné informace jsou adresovány především pacientům, zaměstnancům, obchodním partnerům - fyzickým osobám podnikatelům PNHoB, jakož i dalším dotčeným osobám.