Protikorupční program PNHoB:

Řízení korupčních rizik, vč. zpracovaných map korupčních rizik, je zpracováno v operativním řídícím aktu – příkazu ředitele PR-PNHoB-2019/07 - Řízení korupčních rizik a mapa korupčních rizik a je dostupné všem zaměstnancům na Intranetu nemocnice.

 

Předchozí příkazy ministra MZČR:

 

Externí společnosti v PNHoB:

 

Seznamy uhrazených faktur PNHoB:

2021

 
2020

 
2019