Ode dne účinnosti zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv jsou veškeré smlouvy (i objednávky) s plněním nad 50.000,-- Kč bez DPH zveřejňovány v informačním systému veřejné správy s názvem Registr smluv.

Smluvní partner PNHoB
Dokument zveřejněn
12. 09. 2014
12. 09. 2014
12. 09. 2014
12. 09. 2014
12. 09. 2014
  12. 09. 2014
12. 09. 2014
12. 09. 2014
12. 09. 2014
12. 09. 2014
12. 09. 2014
12. 09. 2014
12. 09. 2014
12. 09. 2014
18. 09. 2014
18. 09. 2014
18. 09. 2014
18. 09. 2014
19. 09. 2014
22. 09. 2014
22. 09. 2014
26. 09. 2014
30. 09. 2014
30. 09. 2014
27. 06. 2016
13. 10 .2014
13. 10. 2014
13. 10. 2014
07. 11. 2014
07. 11. 2014
11. 11. 2014
11. 11. 2014
11. 03. 2015
11. 03. 2015
 27. 03. 2015
31. 03. 2015
16. 04. 2015
28. 04. 2015
20. 04. 2015
16. 10. 2015
06. 11. 2015
21. 12. 2015
21. 12. 2015
29. 03. 2016
27. 04. 2016
27. 04. 2016
27. 04. 2016
16. 05. 2016
31. 05. 2016