Informace pro soudní znalce, pověřené znaleckým vyšetřením u pacientů hospitalizovaných v PNHoB:

  • znalec si předem telefonicky domluví termín a hodinu zahájení znaleckého vyšetření s primářem příslušného oddělení (personál příslušného oddělení zajistí, aby dotčený pacient byl na oddělení v danou dobu přítomen);
  • znalec je povinen se zdravotnickému personálu oddělení prokázat příslušným "opatřením o ustanovení znalce" a osobním dokladem;
  • na příslušném oddělení znalec vyplní list o nahlížení do zdravotnické dokumentace.

 
Upozorňujeme, že při nahlížení do zdravotnické dokumentace bude přítomna pověřená osoba daného oddělení
.

Současně prosíme, aby znalec provedl do dekurzu pacienta záznam o znaleckém zkoumání – provedeno/skončeno/ event., zda a kdy bude ve zkoumání na oddělení PNHoB pokračováno.