Základní dokumenty


Práva a povinnosti pacientů


Poskytování zdravotnické dokumentace


Regulační poplatky


Ceník zdravotních služeb nehrazených zdravotními pojišťovnami

 
DARY NEMOCNICI - jak pomoci naší nemocnici
(platné ode dne 26. 10. 2016)


Sazebník úhrad za informace