Náš tým tvoří:

 • vedoucí ergoterapeutka: Bc. Květa Myslivcová (telefon: 416 808 172, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.),
 • rehabilitační tým: Bc.Tereza Nováková, Bc. Michaela Antošová, Ing. et Bc. Zdeňka Vokůrková, Floriánová Eva, Fričová Martina, Martínková Věra, Nováková Věra, Novotný Ladislav, Roškotová Dana, Sýkorová Edita, Veselá Blanka,
 • arteterapeutka: Bc. Petra Hurdová.


PRÁCE V DÍLNÁCH:

 • jedná se o činnostní terapii, v nemocnici jsou pacientům k dispozici prostory v novém Centru manuálních dovedností,
 • pacienti do dílen docházejí dobrovolně po dohodě s lékařem, pokud to umožňuje jejich zdravotní stav,
 • při příchodu do dílny si každý po domluvě s ergoterapeutem vybere činnost, kterou by se chtěl zabývat – někteří pacienti dávají přednost činnostem, které mají svůj daný postup a zadání, jiní zase raději tvoří podle vlastní fantazie,
 • ve všech dílnách jsou k dispozici rozmanité činnosti – práce s keramickou hlínou, ruční práce (s vlnou, látkami a textilem), práce s papírem, výroba a další zpracovávání ručního papíru, v menší míře práce se dřevem, nejrůznější přípravné činnosti – zpracovávání různých materiálů, pomoc při přípravě výrobků na prodej – lepení visaček, balení apod.,
 • prvořadým cílem pracovní terapie je vhodná aktivizace, dále pak smysluplné vyplnění volného času, utužování pracovních návyků, zlepšení koncentrace,
 • v řadě druhé jde o vytváření výrobků – své výrobky si pacienti mohou odkoupit, ostatní jsou potom k dispozici při Vánočním prodeji v nemocnici nebo v obchodě „Jedna Bedna“ v Praze v Žitné ulici.

Fotografie z terapeutické dílny


TĚLOCVIČNA:

 • důležitou součástí psychiatrické rehabilitace je pohybová terapie. Využíváme především skupinovou formu s cílem rozvoje osobnosti, vytrvalosti, podpořit sebevědomí a smysl pro zodpovědnost,
 • převážně využíváme kinezioterapeutické programy.


CVIČNÁ KUCHYŇ A CVIČNÁ PRÁDELNA:

 • pacienti mají k dispozici terapeutický prostor pro přímé individuální nácviky modelových situací,
 • v závislosti na řešení konkrétních činností se detailně zaměřujeme na provedení aktivity a to nejen s ohledem na porozumění, samostatnost a kvalitu provedené aktivity, ale zaměřujeme se také na změnu životního stylu. Všechny nabízené aktivity propojujeme s ergonomií - cílem aktivního ovlivnění postury jedince.


AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI NA ODDĚLENÍCH:

 • provádí se u těch pacientů, kteří nejsou schopni docházet na pracovní terapii do dílen buď z důvodu jejich imobility, nebo je pro ně práce v dílnách příliš náročná především z hlediska schopnosti dlouhodoběji se koncentrovat,
 • tuto terapii provádějí terapeuti buď přímo na odděleních nebo se s cíleně vybranou skupinou pacientů přesunou do jiných prostor nemocnice,
 • délka terapie se pohybuje od 30 po maximálně 90 minut a zahrnuje jednoduchá tělesná cvičení, aktivizaci pomocí jednodušších pracovních technik, trénink paměti a dalších kognitivních funkcí, relaxace, terapeutické skupiny na témata, která pacienty samotné zajímají,
 • hlavním cílem těchto přístupů je základní aktivizace a udržování stávajících funkcí.


SKUPINOVÁ ARTETERAPIE:

 • provádí se na různých odděleních v různých formách, každý terapeut provádějící arteterapii si volí svůj přístup,
 • základní formou je malování různými technikami na téma zadané terapeutem, téma se zpracovává buď skupinově nebo individuálně ve skupině,
 • o vzniklých obrázcích se poté ve skupině hovoří,
 • další formou je spíše činnostně zaměřená arteterapie, při které se pracuje především s fantazií, používají se různé techniky, přírodní materiály, méně používaná je terapeutická práce s keramickou hlínou,
 • zadávaná témata se týkají především aktuálních potíží, malováním se pokoušíme vyjadřovat především emoce, vnitřní stav každého z pacientů,
 • arteterapie umožňuje pacientovi jiný pohled na potíže, které prožívá – pohled skrze obrázky může být často inspirující, může být významným pomocníkem v procesu sebepoznávání, malování poskytuje možnost vyzkoušet si ne zcela obvyklou formu komunikace v arteterapii nám nejde o vytváření hezkých obrázků, chtěným, i když ne vždy dosaženým cílem je lepší poznání sebe sama a pochopení některých procesů, které v nás probíhají právě pomocí malování nebo jiné výtvarné činnosti.

Fotografie z výstavy arteterapie


PROFESNĚ DIAGNOSTICKÉ PRACOVIŠTĚ:

Novou součástí ergoterapie je profesně diagnostické pracoviště, kde pacienti pod vedením pracovního terapeuta vytváří výrobky ze dřeva. Jedná se o terapii cílenou tzn. že vybraní pacienti se zaměřují na naučení či prohloubení dovedností práce se dřevem.

Je zde možné renovovat starý nábytek, vyřezávat lupínkovou pilkou, brousit i natírat, ale i vytvářet samostatné návrhy, které si pacient posléze sám realizuje.

Cílem zapojení pacienta do programu profesně diagnostického pracoviště je trénink pracovních dovedností, koncentrace, plánování a logického myšlení. Délka terapie je 105 min.

Oddělení byly zakoupeny různé sportovní potřeby, rehabilitační pomůcky, knihy, společenské hry a pro dílny pracovní terapie materiál.


Fotografie z výstavy ergoterapie

Za aktuálnost obsahu této stránky zodpovídá: Bc. Květa Myslivcová