V Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice stále pracujeme na zlepšení jak poskytované zdravotnické péče, tak i na zlepšení prostředí a fungování naší nemocnice. Podívejte se na projekty, které se nám povedlo zrealizovat.

 
Rok 2023 - 2024 -
Rekonstrukce v budově "C" – "Hartig“, oddělení 2A a 6C

Rok 2023 jsme započali vynucenou rekonstrukcí prostor v budově "C", tzv. budova "Hartig". Počátek byla zásadní havarijní situace na vodovodním řádu - potrubí uvnitř budovy. Během rekonstrukce a oprav obou oddělení došlo ke kompletní výměně elektroinstalace silno i slaboproudé, rozvodu vody a kanalizace, doplnění rozvodu vzduchotechniky s cílem odvlhčení prostor koupelen, položení nových podlahových krytin, odstranění lokálních umakartových obkladů, vybudování sociálního zázemí pro imobilní pacienty, rekonstrukci sklepních prostor a přestěhování šaten zaměstnanců obou oddělení do těchto prostor, došlo i k obměně vybraného nábytku.

Navazovat na tuto rekonstrukci bude v roce 2024 rekonstrukce a modernizace výtahu s cílem dosažení plné dostupnosti obou oddělení pro imobilní pacienty.

Celkové náklady uhrazené z vlastních zdrojů dosáhly částky 17.300.000,-- Kč.

bar mini shadow

 
Rok 2023 -
Nové zařízení stravovacího provozu

V závěru roku 2023 došlo k výměně vybraných zařízení ve stravovacím provoze v areálu naší nemocnice a k zaškolení pracovníků provozu. K obměně dochází po více jak 20 letech provozu, kdy už míra oprav, zastaralost techniky a touha po nových technologiích dosáhla vrcholu.

Došlo k pořízení nových konvektomatů, multifunkční sklopné tlakové pánve, nářezového stroje, kráječe, myčky nádobí, šlehacího a hnětacího stroje, turbomixéru, mrazící a chladící skříně, multifunkčního varného kotle, šokového zchlazovače a řady doplňkového příslušenství. Zvítězila kvalita a tak značka Elektrolux nás bude doprovázet i nadále 😀.

Celkové náklady uhrazené z vlastních zdrojů dosáhly 10.500.000,-- Kč.

bar mini shadow

Rok 2023 - Nové sociální zařízení

V roce 2023 došlo k rozšíření počtu sociálních zařízení v areálu naší nemocnice. K rozšíření došlo formou výstavby nového objektu Q u multisportoviště. Objekt je přístupný nejen pacientům, zaměstnancům a široké veřejnosti, ale je vhodný i pro imobilní osoby tzv. vozíčkáře.

Objekt je řádně zkolaudován a v průběhu ledna 2024 bude plně zprovozněn. V rámci budovy zvenčí, jsou instalovány automaty na kávu, nápoje a pochutiny.

Celkové náklady uhrazené z vlastních zdrojů dosáhly 3.800.000,-- Kč.

Na financování výstavby se příspěvkem podílela i Nadace ČEZ, za což jí patří poděkování.

logo Nadace CEZ

bar mini shadow

Rok 2023 - Pořízení nového multitraktoru

Rok 2023 pokračuje opět v plánovaném rozšíření vozového parku o další potřebný stroj a to stroj víceúčelový. Jedná se o multi-traktor Antonio Carraro TTR4800HST. Jeho předchůdce v naší nemocnici sloužil od roku 2008 a bohužel míra oprav přerostla únosnou mez a další využití je již výrazně omezené. Jelikož trávy je pořád dost, bude nová pomocník převážně využit na sekání trávy v areálu nemocnice. Pořizovací cena byla v úrovni 2.100.000,-- Kč a byla uhrazena z vlastních zdrojů nemocnice.

bar mini shadow

Rok 2023 - Obnova zeleně našeho parku a nákup elektrovozidel

Rok 2023 jsme pokračovali s realizací projektu cíleného na zlepšení ekologie a na životní prostředí. Cíl tohoto projektu postupně naplňujeme v několika rovinách. Jednou z nich je obnova zeleně v areálu nemocnice, její řádná údržba, cílená výsadba dřevin a řádné odborné prořezy a druhou rovinou je postupná náhrada dopravních prostředků se spalovacím motorem používaných k přepravě v areálu nemocnice a tím snížení množství splodin. Nákupem jedné elektro-tříkolky to začalo a dvěma elektrovozidly to nekončí 😀. Pořizovací cena dvou elektrovozidel byla v úrovni 1,2 mil. Kč. Poskytnutá dotace byla 400.000,-- Kč a zbylých 800.000,-- Kč jsme uhradili z vlastních zdrojů nemocnice.

bar mini shadow

Rok 2019 a 2022 - Oprava osvětlení v areálu naší nemocnice

V roce 2022 jsme dokončili projekt pod názvem „PN Horní Beřkovice – oprava osvětlení v areálu nemocnice“, v rámci kterého došlo k výměně starých lamp veřejného osvětlení včetně kabelového rozvodu a automatického ovládání. Tímto jsme výrazně posílili bezpečnost téměř v celém areálu nemocnice a dosáhli výrazné úspory elektrické energie. Celkové náklady uhrazené z vlastních zdrojů dosáhly 10.500.000,-- Kč

bar mini shadow

Rok 2021 a 2022 - Oprava fasády budovy "B" a "H"

Rok 2021 a 2022 jsme pokračovali s realizací postupného záměru oprav fasád vybraných budov. Volba padla na budovu H a B, které byly ty z nejhorších. Na opravu jsme šetřili předchozí dva roky. S ohledem na skutečnost, že nemocnice zapadá lokalitou do památkově chráněného území, bylo nutné opětovně barevnost fasády sesouhlasit s územním orgánem Státní památkové péče při stavebním úřadu Městského úřadu Roudnice nad Labem. Během opravy fasády došlo k opravám všech venkovních elektroinstalací a na budově B i opravě Medailonu s Madonou i Ježíškem. Celkové náklady obou fasád dosáhly výše 11.700.000,-- Kč a celé byly uhrazeny z vlastních zdrojů.

bar mini shadow

Prosinec 2022 - Antidekubitní lůžka pro gerontopsychiatrii

V prosinci jsme ukončili projekt pod názvem "PN Horní Beřkovice – antidekubitní lůžka pro gerontopsychiatrii", v rámci kterého došlo k výměně dvou starých zdravotnických lůžek za lůžka nová elektricky polohovatelná antidekubitní, která pacientům zpříjemní strávený čas na oddělení, zvýší komfort a zlepší mobilitu. Lůžka jsou využita pro nemohoucí pacienty, kteří mají výrazný pohybový hendikep, nebo jejich pohyb je s výraznými obtížemi. Proti lůžkům původním si pacient může sám nastavit polohu lůžka podle svých potřeb a svého pohodlí. Díky změnám poloh pacienti předcházejí nežádoucím proleženinám. Rovněž se pacientům usnadní díky laterálnímu náklonu vstávání. Pomocí laterálního (polohovatelného) náklonu různými směry může ošetřující personál pacienty snáze otočit na bok s minimálním fyzickým úsilím.

Personál může vykonat jednodušeji ošetřující úkony např.: převlečení či hygienu pacienta, ošetření pacienta, masáže, výměnu inkontinenčních podložek, výměnu prostěradla atd. Eliminuje se tím pracná a časová náročnost těchto úkonů a ulehčí se personálu v oblasti fyzicky náročných úkonů s výraznými dopady na pohybový aparát personálu.

Na financování daného projektu se výraznou měrou podílela i Nadace ČEZ, za což jí patří poděkování. Pro následující rok budeme dál pokračovat s obměnou takto speciálně uzpůsobených lůžek a pokusíme se opětovně navázat na úspěšnou spolupráci s Nadací ČEZ.

logo Nadace CEZ

bar mini shadow

Květen 2022 - Multifunkční hřiště pro pacienty, zaměstnance i veřejnost

V květnu jsme dokončili ve spolupráci s Nadací ČEZ projekt výstavby workoutového hřiště a hřiště pro nohejbal. Na tomto projektu se významnou finanční částí podílela Nadace ČEZ jako významný partner naší nemocnice, kterého si velice vážíme a se kterým spolupracujeme již druhým rokem. Spolupráce proběhla již na více projektech (nákup 17 kusů tabletů pro komunikaci pacienta s nejbližšími v dobách covidových omezení, nákup 3 kusů kardiackých křesel, podpora výsadby stromů v areálu nemocnice či v areálu bytového fondu nemocnice, atd.). Příspěvek ze strany Nadace ČEZ na výše zmíněné projekty přesáhl hodnotu 700.000,-- Kč. Obě hřiště jsou sice v areálu nemocnice, ale s ohledem na skutečnost, že nemocnice je trvale veřejnosti přístupná, budou sloužit pro širokou veřejnost, pacienty i zaměstnance.  logo Nadace CEZ

bar mini shadow


Duben 2021
- Klimatizační jednotky pro stravovací provoz a prádelnu

V dubnu 2021 se podařilo naší nemocnici dokončit projekt, kterým se výrazně zlepší klimatické podmínky zaměstnanců na dvou provozech stravovacím a v prádelně. Zvláště v letních parnech si pracovníci obou provozů přišli na své (vedro, vedro a zase vedro 😀). Ukončili jsme projekt pod názvem „PN Horní Beřkovice – modernizace vzduchotechnických jednotek o klimatizační zařízení“. Tímto jsme výrazně pokročili v oblasti BOZP na jmenovaných provozech. K modernizaci došlo za výrazného přispění zřizovatele naší nemocnice - Ministerstva zdravotnictví ČR (výše dotace 4.220.000,-- Kč). Celkové náklady dosáhly částky 7.400.000,-- Kč.


bar mini shadow

Září 2020 - Výměna střešní krytiny na budově "J" provozu údržby a prádelny

V září 2020 se podařilo naší nemocnici dokončit projekt, kterým došlo k výměně střešní krytiny, oplechování a výměně vybraných napadených střešních trámů na budově J - provoz údržby a prádelny. Můžeme si oddechnout, zase nám někam neteče 😀. Ukončili jsme projekt pod názvem „PN Horní Beřkovice - rekonstrukce střechy budovy J“. K rekonstrukci došlo za výrazného přispění zřizovatele naší nemocnice - Ministerstva zdravotnictví ČR (výše dotace 4.410.000,-- Kč ). Celkové náklady dosáhly částky téměř 7.600.000,-- Kč.

bar mini shadow

Podzim 2020 - jaro 2021 - Skleník pro terapeutické pracoviště

V roce 2020 jsme započali se záměrem rozsáhlé opravy skleníku jako dalšího obnoveného terapeutického pracoviště. V předchozím roce došlo k uzavření tohoto pracoviště s ohledem na výrazné poškození skel vichřicí. Po následném zjištění, že stav ostatních skel a způsob uchycení, již neodpovídá bezpečnostním normám, bylo nutné toto terapeutické pracoviště, k lítosti všech pacientů, uzavřít. V roce 2020 došlo k opravě skel a uchycení, opravě veškeré elektroinstalace vč. hlavního přívodního napájecího kabelu, oprava přívodu vody, k instalaci vnitřního pěstebního miniskleníku s vytápěním a automatickou závlahou a na jaře 2021 k instalaci automatického stínění a ventilace. Od května roku 2021 jsou terapie pacientů na tomto pracovišti opět v provozu a ve velké oblibě. Hádejte proč 😀. Celkové náklady uhrazené z vlastních zdrojů dosáhly 2.400.000,-- Kč.


bar mini shadow

Podzim 2020 - jaro 2021 - Revitalizace parku naší nemocnice

V roce 2018 jsme započali se záměrem revitalizace našeho parku s cílem zajistit větší bezpečí pro pacienty, návštěvy a zaměstnance naší nemocnice. Začátkem všeho bylo odborné posouzení a inventarizace všech dřevin v areálu nemocnice. Takže se hodně měřilo, posuzovalo a zjišťovalo. V rámci tohoto posouzení byl zpracován plán údržby a ozdravění celého parku. Již v minulosti jsme byli účastni pádů stromů, které to tzv. „měli za sebou“. Naštěstí se kromě drobných materiálových škod nic nestalo. Na to však nechceme spoléhat, neboť aktivit v parku je více než dost. Vzniklý znalecký posudek a průběžné zásahy jsou projednány s regionálním pracovištěm Správy CHKO České středohoří a postupně je revitalizace realizována. Někde dojde ke skácení, někde pouze k torzifikaci stromu, někde k prořezu či lanovému zpevnění proti rozlomení. Co je však nejvíce viditelné – je nová výsadba. Celá úvodní fáze revitalizace spočívala kromě kácení ve výsadbě více jak 70 nových stromů a nákladům téměř 1.400.000,-- Kč. Měli jsme štěstí, že dílče šlo využít dotační program SFŽP (Státní fond životního prostředí ČR) a dále se na financování podílela Nadace ČEZ, za což oběma patří poděkování. Celé revitalizace je nikdy nekončící proces, takže pokud finanční situace trochu dovolí, budeme pokračovat. Samozřejmostí je i průběžná obměna a údržba mobiliáře parku (lavičky, koše, stavby altánů, atd.). Dále jsme trochu doladili vodotrysk na zámecké fontáně.


bar mini shadow

Rok 2020 - Oprava fasády budovy G

Rok 2020 jsme započali s realizací postupného záměru oprav fasád vybraných budov. Volba padla na budovu G. S ohledem na charakter pacientů a přilehlou terasu, kde více jak jinde hrozilo nebezpečí úrazu z titulu padající omítky, to byla volba jednoznačná. Na opravu jsme šetřili předchozí dva roky. S ohledem na skutečnost, že nemocnice zapadá lokalitou do památkově chráněného území, bylo nutné barevnost fasády sesouhlasit s územním orgánem Státní památkové péče při stavebním úřadu Městského úřadu Roudnice nad Labem. Během opravy fasády došlo k opravám všech venkovních elektroinstalací. Celkové náklady dosáhly výše 4.900.000,-- Kč a celé byly uhrazeny z vlastních zdrojů.


bar mini shadow

Červen 2018 - Výměna technologie parní kotelny

V červnu 2018 se kolaudačním rozhodnutím podařilo naší nemocnici završit proces výměny technologie parní kotelny. Tímto jsme obnovili dodávky páry potřebné pro stravovací provoz a provoz prádelny a výrazně posílili spolehlivost a bezpečnost technologie výroby a dodávky páry. Během celé výměny technologie jsme museli zajistit praní prádla externě a nouzově vlastními silami zajistit i veškeré stravovací služby. K výměně technologie došlo za výrazného přispění zřizovatele naší nemocnice - Ministerstva zdravotnictví ČR (výše dotace 9.800.000,-- Kč). Celkové náklady celé akce byly 14.200.000,-- Kč.


bar mini shadow

Únor 2018 - Nové sanitní vozy

V únoru 2018 jsme ukončili projekt pod názvem „PN Horní Beřkovice – obnova sanitních vozidel“, v rámci kterého došlo k výměně zastaralých dvou sanitních vozů zn. Mercedes Benz za nové vozy zn. Volkswagen Crafter. K výměně došlo za výrazného přispění zřizovatele naší nemocnice – Ministerstva zdravotnictví ČR (výše dotace 2.280.000,-- Kč). Obměnou dochází k snížení provozních nákladů nemocnice v oblasti oprav, spolehlivosti vozů a hlavně ke zvýšení přepravního komfortu pacientů (klimatizace a nezávislé topení přepravního prostoru, vyšší a větší přepravní prostor) a dále ke zvýšení komfortu řidičů předmětných vozidel a větší bezpečnosti všech.  


bar mini shadow

Listopad 2017 - Nová výšková pracovní plošina

V listopadu 2017 se podařilo naší nemocnici zakoupit z vlastních zdrojů výškovou pracovní plošinu GENIE Z 51/30 JRT a tím dosáhnout větší soběstačnosti v rámci oprav a údržby majetku státu. Do této doby jsme byli nuceni si plošinu pronajímat a s ohledem na náklady s tím spojené činnosti vyvolávající potřebu plošiny kumulovat a důsledněji plánovat. Plošina s výškovým dosahem přesahující 15 m nám umožňuje veškeré opravy a údržbu majetku na výškových budovách nemocnice při naplnění všech předpisů z oblasti BOZP. Samozřejmostí byl i tlak na jednotlivé vyčleněné pracovníky údržby na vyšší míru odborných znalostí při nutnosti speciálního doškolení. Celkové pořizovací náklady dosáhly výše 1.700.000,-- Kč.


bar mini shadow

Listopad 2017 - Nový dieselagregát

V listopadu 2017 se podařilo naší nemocnici dosáhnout v oblasti elektrické energie v případě výpadku dodávek soběstačnosti. Ukončili jsme projekt pod názvem „PN Horní Beřkovice – pořízení náhradního zdroje elektrické energie - motorgenerátoru“. Tímto jsme výrazně pokročili v oblasti BOZP, kdy v případech výpadku dodávek z veřejné sítě zaskakuje pořízený náhradní dieselový zdroj a okamžitě začíná do interní sítě dodávat elektrickou energii potřebnou nejen na osvětlení, ale i pro zajištění provozního chodu celé nemocnice. K výměně došlo za výrazného přispění zřizovatele naší nemocnice – Ministerstva zdravotnictví ČR (výše dotace 0,91 mil. Kč).