V Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice stále pracujeme na zlepšení jak poskytované zdravotnické péče, tak i na zlepšení prostředí a fungování naší nemocnice. Podívejte se na projekty, které se nám povedlo zrealizovat.


Květen 2022 -
Multifunkční hřiště

V květnu jsme dokončili ve spolupráci s Nadací ČEZ projekt výstavby workoutového hřiště a hřiště pro nohejbal. Na tomto projektu se významnou finanční částí podílela Nadace ČEZ jako významný partner naší nemocnice, kterého si velice vážíme a se kterým spolupracujeme již druhým rokem. Spolupráce proběhla již na více projektech (nákup 17 kusů tabletů pro komunikaci pacienta s nejbližšími v dobách covidových omezení, nákup 3 kusů kardiackých křesel, podpora výsadby stromů v areálu nemocnice či v areálu bytového fondu nemocnice, atd.). Příspěvek ze strany Nadace ČEZ na výše zmíněné projekty přesáhl hodnotu 700 tis. Kč. Obě hřiště jsou sice v areálu nemocnice, ale s ohledem na skutečnost, že nemocnice je trvale veřejnosti přístupná, budou sloužit pro širokou veřejnost, pacienty i zaměstnance.  logo Nadace CEZ

bar mini shadow


Duben 2021
- Klimatizační jednotky

V dubnu 2021 se podařilo naší nemocnici dokončit projekt, kterým se výrazně zlepší klimatické podmínky zaměstnanců na dvou provozech stravovacím a v prádelně. Zvláště v letních parnech si pracovníci obou provozů přišli na své (vedro, vedro a zase vedro 😀). Ukončili jsme projekt pod názvem „PN Horní Beřkovice – modernizace vzduchotechnických jednotek o klimatizační zařízení“. Tímto jsme výrazně pokročili v oblasti BOZP na jmenovaných provozech. K modernizaci došlo za výrazného přispění zřizovatele naší nemocnice - Ministerstva zdravotnictví ČR (výše dotace 4,22 mil. Kč). Celkové náklady dosáhly částky 7,4 mil. Kč.


bar mini shadow

Září 2020 - Výměna střešní krytiny na budově J - provoz údržby a prádelny

V září 2020 se podařilo naší nemocnici dokončit projekt, kterým došlo k výměně střešní krytiny, oplechování a výměně vybraných napadených střešních trámů na budově J - provoz údržby a prádelny. Můžeme si oddechnout, zase nám někam neteče 😀. Ukončili jsme projekt pod názvem „PN Horní Beřkovice - rekonstrukce střechy budovy J“. K rekonstrukci došlo za výrazného přispění zřizovatele naší nemocnice - Ministerstva zdravotnictví ČR (výše dotace 4,41 mil. Kč). Celkové náklady dosáhly částky téměř 7,6 mil. Kč.

bar mini shadow

Podzim 2020 - jaro 2021 - Skleník

V roce 2020 jsme započali se záměrem rozsáhlé opravy skleníku jako dalšího obnoveného terapeutického pracoviště. V předchozím roce došlo k uzavření tohoto pracoviště s ohledem na výrazné poškození skel vichřicí. Po následném zjištění, že stav ostatních skel a způsob uchycení, již neodpovídá bezpečnostním normám, bylo nutné toto terapeutické pracoviště, k lítosti všech pacientů, uzavřít. V roce 2020 došlo k opravě skel a uchycení, opravě veškeré elektroinstalace vč. hlavního přívodního napájecího kabelu, oprava přívodu vody, k instalaci vnitřního pěstebního miniskleníku s vytápěním a automatickou závlahou a na jaře 2021 k instalaci automatického stínění a ventilace. Od května roku 2021 jsou terapie pacientů na tomto pracovišti opět v provozu a ve velké oblibě. Hádejte proč 😀. Celkové náklady uhrazené z vlastních zdrojů dosáhly 2,4 mil.


bar mini shadow

Podzim 2020 - jaro 2021 - Revitalizace parku

V roce 2018 jsme započali se záměrem revitalizace našeho parku s cílem zajistit větší bezpečí pro pacienty, návštěvy a zaměstnance naší nemocnice. Začátkem všeho bylo odborné posouzení a inventarizace všech dřevin v areálu nemocnice. Takže se hodně měřilo, posuzovalo a zjišťovalo. V rámci tohoto posouzení byl zpracován plán údržby a ozdravění celého parku. Již v minulosti jsme byli účastni pádů stromů, které to tzv. „měli za sebou“. Naštěstí se kromě drobných materiálových škod nic nestalo. Na to však nechceme spoléhat, neboť aktivit v parku je více než dost. Vzniklý znalecký posudek a průběžné zásahy jsou projednány s regionálním pracovištěm Správy CHKO České středohoří a postupně je revitalizace realizována. Někde dojde ke skácení, někde pouze k torzifikaci stromu, někde k prořezu či lanovému zpevnění proti rozlomení. Co je však nejvíce viditelné – je nová výsadba. Celá úvodní fáze revitalizace spočívala kromě kácení ve výsadbě více jak 70 nových stromů a nákladům téměř 1,4 mil. Kč. Měli jsme štěstí, že dílče šlo využít dotační program SFŽP (Státní fond životního prostředí ČR) a dále se na financování podílela Nadace ČEZ, za což oběma patří poděkování. Celé revitalizace je nikdy nekončící proces, takže pokud finanční situace trochu dovolí, budeme pokračovat. Samozřejmostí je i průběžná obměna a údržba mobiliáře parku (lavičky, koše, stavby altánů, atd.). Dále jsme trochu doladili vodotrysk na zámecké fontáně.


bar mini shadow

Rok 2020 - Oprava fasády budovy G

Rok 2020 jsme započali s realizací postupného záměru oprav fasád vybraných budov. Volba padla na budovu G. S ohledem na charakter pacientů a přilehlou terasu, kde více jak jinde hrozilo nebezpečí úrazu z titulu padající omítky, to byla volba jednoznačná. Na opravu jsme šetřili předchozí dva roky. S ohledem na skutečnost, že nemocnice zapadá lokalitou do památkově chráněného území, bylo nutné barevnost fasády sesouhlasit s územním orgánem Státní památkové péče při stavebním úřadu Městského úřadu Roudnice nad Labem. Během opravy fasády došlo k opravám všech venkovních elektroinstalací. Celkové náklady dosáhly výše 4,9 mil. Kč a celé byly uhrazeny z vlastních zdrojů.


bar mini shadow

Červen 2018 - Výměna technologie parní kotelny

V červnu 2018 se kolaudačním rozhodnutím podařilo naší nemocnici završit proces výměny technologie parní kotelny. Tímto jsme obnovili dodávky páry potřebné pro stravovací provoz a provoz prádelny a výrazně posílili spolehlivost a bezpečnost technologie výroby a dodávky páry. Během celé výměny technologie jsme museli zajistit praní prádla externě a nouzově vlastními silami zajistit i veškeré stravovací služby. K výměně technologie došlo za výrazného přispění zřizovatele naší nemocnice - Ministerstva zdravotnictví ČR (výše dotace 9,8 mil. Kč). Celkové náklady celé akce byly 14,2 mil. Kč.


bar mini shadow

Únor 2018 - Nové sanitní vozy

V únoru 2018 jsme ukončili projekt pod názvem „PN Horní Beřkovice – obnova sanitních vozidel“, v rámci kterého došlo k výměně zastaralých dvou sanitních vozů zn. Mercedes Benz za nové vozy zn. Volkswagen Crafter. K výměně došlo za výrazného přispění zřizovatele naší nemocnice – Ministerstva zdravotnictví ČR (výše dotace 2,28 mil. Kč). Obměnou dochází k snížení provozních nákladů nemocnice v oblasti oprav, spolehlivosti vozů a hlavně ke zvýšení přepravního komfortu pacientů (klimatizace a nezávislé topení přepravního prostoru, vyšší a větší přepravní prostor) a dále ke zvýšení komfortu řidičů předmětných vozidel a větší bezpečnosti všech.  


bar mini shadow

Listopad 2017 - Nová výšková pracovní plošina

V listopadu 2017 se podařilo naší nemocnici zakoupit z vlastních zdrojů výškovou pracovní plošinu GENIE Z 51/30 JRT a tím dosáhnout větší soběstačnosti v rámci oprav a údržby majetku státu. Do této doby jsme byli nuceni si plošinu pronajímat a s ohledem na náklady s tím spojené činnosti vyvolávající potřebu plošiny kumulovat a důsledněji plánovat. Plošina s výškovým dosahem přesahující 15 m nám umožňuje veškeré opravy a údržbu majetku na výškových budovách nemocnice při naplnění všech předpisů z oblasti BOZP. Samozřejmostí byl i tlak na jednotlivé vyčleněné pracovníky údržby na vyšší míru odborných znalostí při nutnosti speciálního doškolení. Celkové pořizovací náklady dosáhly výše 1,7 mil. Kč.


bar mini shadow

Listopad 2017 - Nový dieselagregát

V listopadu 2017 se podařilo naší nemocnici dosáhnout v oblasti elektrické energie v případě výpadku dodávek soběstačnosti. Ukončili jsme projekt pod názvem „PN Horní Beřkovice – pořízení náhradního zdroje elektrické energie - motorgenerátoru“. Tímto jsme výrazně pokročili v oblasti BOZP, kdy v případech výpadku dodávek z veřejné sítě zaskakuje pořízený náhradní dieselový zdroj a okamžitě začíná do interní sítě dodávat elektrickou energii potřebnou nejen na osvětlení, ale i pro zajištění provozního chodu celé nemocnice. K výměně došlo za výrazného přispění zřizovatele naší nemocnice – Ministerstva zdravotnictví ČR (výše dotace 0,91 mil. Kč).