Pro většinu z nás je hospitalizace na psychiatrii nová a neznámá situace. Nevíme, jak se to stalo, co se s naším blízkým v nemocnici děje, jak to celé dopadne. V mysli nám víří nekonečná řada otázek a obav: „Nezpůsobil jsem to já? Jak je to nebezpečné? Jaká je prognóza?“ Prožíváme velkou nejistotu, zmatek a strach. Na to všechno existuje lék, který spolehlivě zabírá je zdarma – informace. Pravdivé a odborné informace přinášejí klid, ujištění a naději do budoucna.

 co je to za nemoc

Co je to za nemoc?

Asi vás nepřekvapí, že na tuhle otázku vám nejlépe odpoví lékař – psychiatr. Povinností lékaře je informovat pacienta a osoby jím určené o nemoci a léčbě. Proto psychiatra požádejte o telefonát ve vhodnou dobu nebo přímo o schůzku a připravte si otázky, které mu chcete položit: Byla stanovena diagnóza? Jaké jsou příznaky onemocnění? Jaká léčba je v plánu? Jak odhaduje délku hospitalizace? Jak můžu při léčbě pomoci já? Jak se mám připravit na návrat „pacienta“ domů? 

   
co je to za nemoc

TIP

Při setkání s lékařem si někdy nevybavíme všechny otázky, na které jsme se chtěli zeptat. Proto si dopředu sepište ty otázky, které vám způsobují největší nejistotu nebo obavy. Papír a tužku si vezměte s sebou na schůzku a postupně je pokládejte lékaři. Když se člověk dozvídá mnoho nových informací, nemusí si všechno zapamatovat. Proto si při rozhovoru s lékařem dělejte poznámky: poznamenejte si jméno onemocnění (může být neobvyklé), názvy léků, ale i další důležité informace, které se dozvíte. Až budete později o rozhovoru přemýšlet, tyto poznámky vám pomohou si vzpomenout.

   
 

Zeptám se strýčka Googla…

Tady opatrně. Na internetu sice najdete spoustu informací, ale ne všechny jsou pravdivé. Také mohou být příliš dramatické nebo konspirační. Nezřídka rozjitří další nejistoty a otázky, způsobí zmatek. Spoléhejte na důvěryhodné zdroje!

   
co je to za nemoc 

Co mám dělat?

Něco k této otázce už jste se možná dozvěděli od lékaře, ale možná budete mít další, praktické otázky. S těmi je dobré se obrátit na psychologa nebo peer (čti pír) konzultanta. Psycholog by vám měl pomoci hlouběji porozumět povaze a okolnostem psychického onemocnění, a především potřebám vašeho blízkého: Jak prožívá svou nemoc, co od vás především potřebuje, jaké podmínky bude potřebovat doma po propuštění, jakou další péči bude vhodné vyhledat, jak doma předcházet zhoršení stavu atd. Také v rozhovoru s psychologem je užitečné dělat si poznámky.

 

Někdy s oddělením spolupracují tzv. peer konzultanti. To jsou lidé, kteří mají vlastní zkušenost s duševním onemocněním – sami si jím prošli, vědí, jaké to a je a co pomáhá. Peer pečovatelé zase mají zkušenost s onemocněním blízkého člověka v rodině a dokážou poradit, co v takové situaci dělat. Vlastní zkušenost je nejlepší rádce! Peeři často pochopí vaši situaci lépe než odborníci a předají vám praktické zkušenosti.

   
co je to za nemoc

TIP

Nemoc, kterou trpí váš blízký, má mnoho dalších lidí. Nejste v tom sami! Jak sami nemocní, tak jejich blízcí se sdružují v různých spolcích a komunitách a vzájemně si pomáhají. Kde takové spolky najít, to nejlépe zjistíte od peer konzultantů nebo v Centrech duševního zdraví.