Stížnosti proti postupu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice (dále jako "PNHoB") při poskytování zdravotních služeb nebo činnosti, související se zdravotními službami, lze podat:

 • v listinné formě na adrese: Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice, Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice
 • elektronicky e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., faxem na 416 813 088,
 • prostřednictvím elektronického formuláře.

 
Formy přijímání stížnosti:

 • písemně poštou,
 • e-mailem,
 • faxem,
 • telefonicky
 • nebo ústně.

Stížnost je oprávněn podat:

 • pacient nebo
 • zákonný zástupce pacienta nebo
 • osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel
 • nebo osoba zmocněná pacientem.

 
Šetření stížností:

Stížnosti jsou vyřizovány na základě řádného prošetření předmětu podání. Anonymní podání se přešetřují pouze v těch případech, obsahují-li konkrétní údaje o porušování zákonů a jiných právních a pracovních předpisů, zneužívání postavení a funkce a o dalších nedostatcích v činnosti PNHoB a jejích zaměstnanců.

 
Vyřízení stížnosti:
Na písemnou stížnost nebo stížnost podanou ústně do záznamu je PNHoB povinna zpracovat písemnou odpověď tak, aby byla odeslána nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne přijetí stížnosti, resp. sepsání záznamu. V odůvodněných případech může tuto lhůtu prodloužit ředitel s tím, že o prodloužení lhůty musí být podatel neprodleně informován.

Pokud stěžovatel s vyřízením stížnosti nesouhlasí, může podat stížnost ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje. Ve stížnosti musí být uvedeny důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti PNHoB. V takovém případě jsou zaměstnanci PNHoB, kteří prováděli šetření původní stížnosti, povinni poskytnout tomuto správnímu orgánu na jeho vyžádání včasnou a nutnou součinnost.

 
Právní základ řešení stížností:

Postup řešení stížností PNHoB stanoví tyto právní předpisy:

 • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ustanovení §§ 93 - 97,
 • interní normativní akt - směrnice SM-PNHoB-17 - Šetření stížností (podání).

 
Elektronický formulář pro podání stížnosti

Napište Vaše jméno
Napište text Vaší stížnosti
Napište Vaši adresu pro zaslání odpovědi na stížnost

 
Informace o zpracování osobních údajů (e-mailové adresy)

Vámi poskytnutou e-mailovou adresu zpracujeme výhradně a pouze k zaslání odpovědi na tento Váš dotaz. K žádnému jinému účelu Vaše e-mailová adresa zpracována PNHoB nebude. Více o zpracování osobních údajů v PNHoB viz sekce Ochrana osobních údajů.