Rok 2022

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice se aktivně účastní projektu s názvem "Vzděláváním ke zlepšení situace na poli lidských práv"

Projekt Vzděláváním ke zlepšení situace na poli lidských práv realizuje Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví ve spolupráci s Fakultními nemocnicemi Ostrava a Plzeň, Psychiatrickými nemocnicemi Bohnice, Horní Beřkovice a Jihlava a Ústřední vojenskou nemocnicí v Praze. Partnerem projektu je University of South-Eastern Norway.

Cílem je posílení podpůrného a bezpečného prostředí a předcházení a zvládání konfliktů na odděleních psychiatrické péče.

Jeho součástí je vzdělávání jak pro pracovníky spolupracujících lůžkových zařízení v podobě zahraniční stáže a konkrétních seminářů, tak tvorba vzdělávacích modulů, které nabídnou seznámení s modelem Safewards a proškolení v oblasti deeskalačních technik a budou dostupné pro další odborníky v rámci psychiatrické péče. Projekt se zároveň zaměřuje na zavádění změn souvisejících s cílem projektu a na nastavení jednotné evidence a monitoring používání omezovacích prostředků a režimových opatření na konkrétních odděleních.

Webové stránky projektu zde | podrobný popis projektu zdepodpořenoFondů EHP a Norska