Rok 2011

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/43.00024


Identifikace projektu:

  • název projektu: Následná péče
  • číslo operačního programu: CZ 1.04
  • název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
  • číslo globálního grantu: CZ 1.04/3.1.02
  • název globálního grantu: Podpora sociální integrace a sociálních služeb
  • číslo prioritní osy: 4.3
  • název prioritní osy: Sociální integrace a rovné příležitosti
  • číslo oblasti podpory: 4.3.1
  • název oblasti podpory: Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Projekt je v současné době realizován, více informací naleznete v sekci Aktivity nemocnice - Partnerské aktivity


esf eu oplzz big