• typ: veřejná zakázka malého rozsahu
  • vyvěšeno: 4. 2. 2020
Název dokumentu
Datum vyvěšení dokumentu
4. 2. 2020
4. 2. 2020 
4. 2. 2020
4. 2. 2020
 4. 2. 2020
 4. 2. 2020
Dne 8. 7. 2020 byla uzavřena dohoda o ukončení smluvního vztahu, viz příslušný záznam v Registru smluv.