"Nic není obtížné pro toho, kdo chce"

Primariát Specializované psychiatrie II zahrnuje 3 oddělení. Na oddělení primariátu jsou překládáni pacienti zpravidla z přijímacích oddělení pro doléčení a stabilizaci stavů s nutností déletrvající hospitalizace. Oddělení 3B přijímá k hospitalizaci ženy s nařízenou ústavní ochrannou léčbou psychiatrickou, protialkoholní, protitoxikomanickou.


Oddělení primariátu:

  • Biologická psychiatrie (2A)
  • Následná psychiatrie I (3A)
  • Následná psychiatrie I (3B)