"Nic není obtížné pro toho, kdo chce"

Charakteristika oddělení

Psychiatrické mužské oddělení pro léčbu pacientů s právoplatně nařízenou ochrannou léčbou. 25 lůžek v nadzemním podlaží; oddělení poskytuje psychoterapeutickou režimovou léčbu pro výkon ochranných léčeb.

Návštěvy:

  • Doporučená doba ve všední dny je od 15:00 do 17:00 hodin.
  • Doporučená doba v sobotu, něděli o a svátky je od 9:00 do 11:00 a od 13:00 do 17:00 hodin.

Pohovory s lékařem:

  • Pro pohovory s ošetřujícím lékařem je doporučená doba v pondělí a ve čtvrtek od 13:30 hod. až 14:00 hod.
  • pro pohovory s primářem oddělení středa 14:00 až 14:30 hod.
  • Mimo doporučené návštěvní hodiny je umožněna návštěva dle rozhodnutí ošetřujícího lékaře.

Kontakt na oddělení: 416 808 166.