"Nic není obtížné pro toho, kdo chce"

Oddělení duálních diagnóz je mužské oddělení s možností uzamčení s kapacitou 29 lůžek, určené pro následnou psychiatrickou péči, pro zdravotní stavy neumožňující pobyt na otevřeném oddělení. Je určeno pro mužské pacienty ve věku 18-64 let.

Na oddělení mohou být překládáni pacienti ze všech oddělení PNHoB nejčastěji z příjmových oddělení 1A a 2B, kontraindikace k pobytu je dosud aktivní psychotický stav, rozvinutý abstinenční syndrom a suicidální tendence. Na oddělení mohou být dle rozhodnutí primáře i pacienti s nařízenou ochrannou léčbou, a to především pacienti, kteří pro kognitivní deficit nejsou zcela schopni chápat její smysl.

Oddělení poskytuje pacientům denní kontakt s lékařem, komplexní ošetřovatelskou péči, skupinovou a individuální psychoterapii a pracovní terapii.

Cílem pobytu na oddělení je odstranění či alespoň zmírnění příznaků choroby, těžiště léčby spočívá v metodách směřujících k samostatnosti léčených osob, přičemž část pacientů se zapojuje do pracovní terapie na oddělení, část na centrální terapii.

Cílem je připravit pacienty na návrat domů nebo na pobyt v chráněném prostředí. Pacienti již na oddělení mohou navázat spolupráci s neziskovými organizacemi poskytující komunitní péči v oblasti péče o duševní zdraví jako je např. Fokus a Oblastní charita Česká Kamenice


NÁVŠTĚVY - DOPORUČENÁ doba návštěv je:

  • VŠEDNÍ DNY : 15.00 – 17.00 hod.
  • SO, NE, SVÁTKY: 9:00 – 11.00 hod.
  • 14.00 – 17.00 hod.


INFORMACE O ZDRAVOTNÍM STAVU

Poskytuje ošetřující lékař a jsou podávány jen s písemným souhlasem nemocného.

Informace nebo kunzultace o zdravotním stavu pacienta jsou možné, vždy po předchozí telefonické domluvě.


Kontakt na oddělení
: 416 808 319