"Nic není obtížné pro toho, kdo chce"

Oddělení příjem II je mužské oddělení s kapacitou 30 lůžek, zajišťuje příjem pacientů ve věku 18-65 let. je to oddělení s možností uzamčení určené pro příjem akutních psychiatrických stavů, včetně neplánovaných příjmů pacientů se závislostní problematikou.

Oddělení slouží především ke vstupní diagnostice a úvodním fázím léčby pacientů s psychickými poruchami.Těžiště léčby spočívá ve zvládnutí akutního stavu především za pomoci farmakoterapie a podpůrné či edukační psychoterapie.

Po počáteční fázi léčby a stanovení základní diagnózy jsou pacienti překládáni na další oddělení k specializované terapii

  • Biologická psychiatrie,
  • Duální diagnózy,
  • Psychoterapeutické,
  • Následná psychiatrie I a II ,
  • Léčby návykových nemocí,

či propouštěni po stabilizaci domů.

Jedná se o příjmové oddělení, na kterém je nutné operativně přizpůsobovat stanovený režim aktuální situaci.

V rámci režimu oddělení probíhají některé léčebné aktivity, jichž se pacienti mohou dle rozhodnutí ošetřujícího lékaře a svého zájmu zúčastňovat. Jedná se o skupinovou psychoterapii pod vedením psychologů, ergoterapii a další aktivity pod vedením sester.


NÁVŠTĚVY - DOPORUČENÁ doba návstěv je:

  • VŠEDNÍ DNY:     15.00 – 17.00 hod.
  • SO, NE, SVÁTKY: 9.00 – 11.00 hod. a 14.00 – 17.00 hod.


INFORMACE O ZDRAVOTNÍM STAVU

Poskytuje ošetřující lékař a jsou podávány jen s písemným souhlasem nemocného po předchozí domluvě s ošetřujícím lékařem či primářem oddělení.


Kontakt na oddělení
: 416 808 252