"Nic není obtížné pro toho, kdo chce"

Jedná se o uzavřené, převážně mužské oddělení s kapacitou 18 lůžek, poskytující péči pacientům s duševním onemocněním, které se projevuje neklidem, nespoluprácí, auto/heteroagresivitou, slouží pro příjem nemocných k vyšetření duševního stavu/pozorování/ a před pravomocným nařízením ochranného ústavního léčení, případně příjmů s již uloženým ochranným léčením, pokud to jejich zdravotní stav vyžaduje.

Oddělení poskytuje péči pro pacienty s akutním relapsem psychózy, afektivními poruchami, osobnostní dekompenzace s heteroagresivitou či suicidálním jednáním, nebo toxickými psychotickými poruchami. Součástí oddělení je observační místnost pro umístění pacientů s výše uvedenými diagnózami v režimu permanentního dohledu a oddělená observační místnost pro pacientky s výše uvedenými diagnózami, které nejsou zvladatelné na příjmovém ženském oddělení 1B a je u nich indikováno omezení. Těžiště léčby spočívá v sanaci akutního neklidu, po jeho odeznění a zlepšení spolupráce jsou pacienti překládáni na standardní psychiatrická nebo specializovaná oddělení.


NÁVŠTĚVY -
DOPORUČENÁ doba návštěv je:

  • všední dny: 15.00 - 17.00 hod.
  • sobota, neděle a svátky: 9.00 - 11.00 a 14.00 - 17.00 hod.


INFORMACE O ZDRAVOTNÍM STAVU

Poskytuje ošetřující lékař a jsou podávány jen s písemným souhlasem nemocného.

  • Informace nebo kunzultace o zdravotním stavu pacienta jsou možné, vždy po předchozí telefonické domluvě.


Kontakt na oddělení
: 416 808 168