"Nic není obtížné pro toho, kdo chce"

Oddělení příjem I je ženské oddělení s kapacitou 28 lůžek, zajišťuje příjem pacientů ve věku 18- 65 let, je to oddělení s možností uzamčení určené pro příjem akutních psychiatrických stavů, včetně příjmů se závislostní problematikou, či příjmů s nařízeným ochranným léčením ústavní formou pokud to jejich zdravotní stav vyžaduje.

Oddělení slouží především ke vstupní diagnostice a úvodním fázím léčby pacientů s psychickými poruchami. Těžiště léčby spočívá ve zvládnutí akutního stavu především za pomoci farmakoterapie a podpůrné či edukační psychoterapie.

Po počáteční fázi léčby a stanovení základní diagnózy jsou pacienti překládáni na další oddělení k specializované terapii:

  • Biologická psychiatrie
  • Psychoterapeutické odd.
  • Následná psychiatrie I a II (3B, 4B)
  • Léčby návykových nemocí

či propouštěni po stabilizaci domů.

Jedná se o příjmové oddělení, na kterém je nutné operativně přizpůsobovat stanovený režim aktuální situaci. V rámci režimu oddělení probíhají některé léčebné aktivity, jichž se pacientky mohou dle rozhodnutí ošetřujícího lékaře a svého zájmu zúčastňovat. Jedná se o skupinovou psychoterapii pod vedením psychologů, ergoterapii a další aktivity pod vedením sester.

Kontakt na oddělení: 416 808 320


NÁVŠTĚVY
- DOPORUČENÁ DOBA NÁVŠTĚV je:

  • všední dny: 13.00 – 17.00 hod.
  • sobota, neděle a svátky: 9.00 – 11.00 a 13.00 – 17.00 hod.


INFORMACE O ZDRAVOTNÍM STAVU

Poskytuje ošetřující lékař, jsou podávány jen s písemným souhlasem nemocného.

  • Informace nebo konzultace o zdrtavotním stavu pacienta jsou možné, vždy po předchozí telefonické domluvě.