"Nic není obtížné pro toho, kdo chce"

DEN NE!ZÁVISLOSTI

V prostorách Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice se pravidelně koná Den NE!závislosti

V rámci této již tradiční každoroční akce se setkávají abstinující absolventi léčby závislostí v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice. Kompletní informace o této akci naleznete na stránkách našeho Multifunkčního centra:

www.centrumberkovice.cz