PŘIJETÍ NA ZDRAVOTNICKÁ LŮŽKA:

  • nemocný vyžadující psychiatrickou lůžkovou péči,
  • nařízený výkon ústavního ochranného léčení osob s trvalým bydlištěm ve spádovém území PNHoB, povinného léčení a ústavního pozorování.


KRITÉRIA VYLUČUJÍCÍ PŘIJETÍ:

  • těžké intoxikace alkoholem, psychotropiky či léky,
  • věk nižší než 18 let,
  • sociální hospitalizace,
  • stavy vyžadující akutní somatickou péči.


OBJEDNÁNÍ K HOSPITALIZACI:

  • ústavní ochranným léčbám: muži - Mgr. Lidmila Bílková (416 808 180), ženy - Bc. Barbora Zumrová (416 808 244),
  • k pozorování/vyšetření duševního stavu - Prim. MUDr. Jana Brázdilová (416 808 396),
  • k léčbě závislostí (oddělení 7C, 7B, 7A) - prim. MUDr. Plachý (416 808 204), Bc. Lenka Syrová, vrchní sestra (733 713 396 v době od 7:00 do 15:00),
  • na psychoterapeutické oddělení (oddělení 5) - prim. MUDr. Filip Kapras (416 808 190) a Vladimír Toms, staniční sestra (416 808 225).