"Nic není obtížné pro toho, kdo chce"

INTERNETOVÁ A RESOCIALIZAČNÍ KAVÁRNA

alt

alt koordinátor resocializace: Bc. Radka Páralová

  • telefon do kanceláře: 416 808 140
  • internetová kavárna: 416 808 205


Internetová kavárna

V současné době je v internetové kavárně pacientům PN v Horních Beřkovicích k dispozici 8 počítačů. Na terapii do internetové kavárny přicházejí pacienti dle rozpisu, který je k dispozici na nemocničním intranetu a na vstupních dveřích do internetové kavárny. Rozpis je aktualizován a přizpůsobován potřebám jednotlivých oddělení.

V internetové kavárně je k pacientům přistupováno individuálně a přihlíženo k jejich individuálním potřebám, schopnostem a dovednostem. Pacienti zde získávají základní dovednosti práce s počítačem, seznámí se s základními programy (MS Word, Excel), naučí se používat elektronickou poštu a pracovat s internetem.

Pacientům jsou zde poskytnuty rady ve smyslu, jak napsat strukturovaný životopis, jak a kde hledat práci, jak komunikovat s úřady, kde sehnat bydlení apod. Pacientům je v případě potřeby poskytováno i sociální poradenství.

Tento tzv. „resocializační program“ směřuje k posílení sociálního postavení pacientů PN v dalším životě mimo nemocnici. Snažíme se o osobní a pracovní rozvoj pacientů, pomáháme jim k vytvoření představy o vhodném pracovním uplatnění.

Resocializační kavárna

Jedná se o program inspirovaný myšlenkou „kavárny na půli cesty“. Kavárna nabízí pracovní a sociální rehabilitaci formou aktivizačních míst pro pacienty hospitalizované v PN Horní Beřkovice.

Do programu je v současné době zapojeno 13 pacientů z oddělení 3A; 7D; 8B; 8C; a především z oddělení biologické psychiatrie (oddělení 2A), kteří v kavárně (nekuřácká) pracují podle rozepsaných služeb.

Pacienti pracují ve dvojicích a jejich úkolem je především obsluha a roznos nápojů, odnášení použitého skla a nádobí, drobné pochůzky a úklidové práce v rámci resocializační a internetové kavárny.


Cílem programu je:

  • získání (příp. znovuzískání) základních pracovních dovedností
  • rozvoj sociálních a komunikačních dovedností
  • příprava na zvládání pracovní zátěže, snaha o zvyšování pracovní výkonnosti
  • příprava na práci v týmu, zvládání různých sociálních, případně i konfliktních situací
  • získání motivace k práci na osobnostním rozvoji, k realizaci kroků, které umožní návrat do běžného života, do „nechráněného“ prostředí.
  • motivace k smysluplnému trávení volného času
  • naučit pacienty hospodařit s penězi

Plní-li pacienti zapojení do programu „Resocializační kavárny“ své povinnosti, získávají za svou práci finanční odměnu.

Dále v rámci Internetové kavárny vznikl nemocniční časopis s názvem OČIMA PACIENTŮ, do kterého mohou pacienti přispívat svou tvorbou. Časopis není určen jen a pouze pacientům, ale i jejich rodinným příslušníkům a jiným návštěvníkům nemocnice a v neposlední řadě také zaměstnancům. Časopis si klade za cíl informovat, vzdělávat, ale i pobavit.

Do budoucna plánujeme uvést další projekt, který by měl pacientům pomáhat řešit některé jejich problémy, jde o:

Dluhové poradenství- program, který by měl našim pacientům pomoci s řešením jejich finančních problémů. Často se setkávají s nemalými dluhy a exekucemi. Program jim sice nenabídne konkrétní řešení, ale měl by jim poskytnout dostatek informací a kontaktů, které by jim měli při řešení problémů s dluhy pomoci.