Vážení návštěvníci, vítejte na nových stránkách Psychiatrické Nemocnice Horní Beřkovice

Počínaje únorem 2018 jsme spustili novou webovou prezentaci naší nemocnice. Věříme, že vám nové uspořádání stránek bude vyhovovat a že zde naleznete všechny potřebné informace. Horizontální menu se nyní člení dle typu návštěvníka stránek a levé menu obsahuje odkazy na nejčastěji hledané informace.

Velice oceníme vaši konstruktivní podněty, které nám můžete zasílat prostřednictvím tohoto formuláře.

A nyní několik slov k naší historii. Původně Psychiatrická léčebna v Horních Beřkovicích byla založena v roce 1891 jako filiální ústav tehdejšího Zemského ústavu pro choromyslné v Praze. V této podobě fungoval až do roku 1919. Tehdy byl prohlášen jako samostatný, postupně byla vybudována řada pavilonů s původním počtem lůžek 1000. V osmdesátých letech minulého století došlo k postupné reprofilizaci lůžek a snižování jejich počtu, což vedlo ke zkvalitňování péče o nemocné.

Od 1. 7. 2013 změnila léčebna rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví svůj název na Psychiatrická nemocnice a od 1. 8. 2014 nese nemocnice nový název Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice. Nachází se na hranicích Středočeského a Ústeckého kraje mezi Roudnicí nad Labem a Mělníkem.

V současné době je v nemocnici více než pět set lůžek a většina oddělení je po rekonstrukci. Spádová oblast nemocnice je zhruba 1,5 milionu obyvatel a zahrnuje Ústecký kraj, část Libereckého kraje a ze Středočeského kraje okresy Mělník a Kladno. Po dohodě je možno na specializovaná oddělení přijímat i pacienty z jiných oblastí.

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice opakovaně uspěla v náročném akreditačním řízení a již po několikáté se stala držitelem prestižního certifikátu Spojené akreditační komise, o.p.s.

S tradicí od roku 1891


AKTUÁLNÍ INFORMACE
bar middle

V Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice stále pracujeme na zlepšení jak poskytované zdravotnické péče, tak i na zlepšení prostředí a fungování naší nemocnice. Podívejte se na projekty, které se nám povedlo zrealizovat.

 

Červen 2018 - Výměna technologie parní kotelny

V červnu 2018 se kolaudačním rozhodnutím podařilo naší nemocnici završit proces výměny technologie parní kotelny. Tímto jsme obnovili dodávky páry potřebné pro stravovací provoz a provoz prádelny a výrazně posílili spolehlivost a bezpečnost technologie výroby a dodávky páry. Během celé výměny technologie jsme museli zajistit praní prádla externě a nouzově vlastními silami zajistit i veškeré stravovací služby. K výměně technologie došlo za výrazného přispění zřizovatele naší nemocnice – Ministerstva zdravotnictví ČR (výše dotace 9,8 mil. Kč). Celkové náklady celé akce byly 14,2 mil. Kč.


Únor 2018 - Nové sanitní vozy

V únoru 2018 jsme ukončili projekt pod názvem „PN Horní Beřkovice – obnova sanitních vozidel“, v rámci kterého došlo k výměně zastaralých dvou sanitních vozů zn. Mercedes Benz za nové vozy zn. Volkswagen Crafter. K výměně došlo za výrazného přispění zřizovatele naší nemocnice – Ministerstva zdravotnictví ČR (výše dotace 2,28 mil. Kč). Obměnou dochází k snížení provozních nákladů nemocnice v oblasti oprav, spolehlivosti vozů a hlavně ke zvýšení přepravního komfortu pacientů (klimatizace a nezávislé topení přepravního prostoru, vyšší a větší přepravní prostor) a dále ke zvýšení komfortu řidičů předmětných vozidel a větší bezpečnosti všech.  

 
Listopad 2017
- Nová výšková pracovní plošina

V listopadu 2017 se podařilo naší nemocnici zakoupit z vlastních zdrojů výškovou pracovní plošinu GENIE Z 51/30 JRT a tím dosáhnout větší soběstačnosti v rámci oprav a údržby majetku státu. Do této doby jsme byli nuceni si plošinu pronajímat a s ohledem na náklady s tím spojené činnosti vyvolávající potřebu plošiny kumulovat a důsledněji plánovat. Plošina s výškovým dosahem přesahující 15 m nám umožňuje veškeré opravy a údržbu majetku na výškových budovách nemocnice při naplnění všech předpisů z oblasti BOZP. Samozřejmostí byl i tlak na jednotlivé vyčleněné pracovníky údržby na vyšší míru odborných znalostí při nutnosti speciálního doškolení. Celkové pořizovací náklady dosáhly výše 1,7 mil. Kč.

 
Listopad 2017
- Nový dieselagregát

V listopadu 2017 se podařilo naší nemocnici dosáhnout v oblasti elektrické energie v případě výpadku dodávek soběstačnosti. Ukončili jsme projekt pod názvem „PN Horní Beřkovice – pořízení náhradního zdroje elektrické energie - motorgenerátoru“. Tímto jsme výrazně pokročili v oblasti BOZP, kdy v případech výpadku dodávek z veřejné sítě zaskakuje pořízený náhradní dieselový zdroj a okamžitě začíná do interní sítě dodávat elektrickou energii potřebnou nejen na osvětlení, ale i pro zajištění provozního chodu celé nemocnice. K výměně došlo za výrazného přispění zřizovatele naší nemocnice – Ministerstva zdravotnictví ČR (výše dotace 0,91 mil. Kč).