Na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje č.j. KHSUL 51868/2020 ze dne 14. 9. 2020 jsou v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice od 15. 9. 2020

zakázány návštěvy do odvolání,

s výjimkou:

  • návštěv pacientů v terminálním stavu,
  • soudních znalců, PČR, opatrovníků, úředníků apod. = v úředních věcech mají vstup do nemocnice povolen,
  • konziliářů,
  • ambulantů - ambulance jsou nadále v provozu,
  • návštěv lékárny,
  • duchovního.

Známky infekce či odmítnutí dodržovat hygienická opatření jsou důvodem nepovolení vstupu do nemocnice/na oddělení.

Mše jsou aktuálně pouze pro pacienty a doprovodný personál PNHoB.

icon skype

Komunikujte s našimi pacienty přes Skype

Služba pro rodinné příslušníky a pracovníky komunitních služeb