Návštěvy v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice jsou POVOLENY, avšak za splnění níže uvedených podmínek:

Návštěva musí doložit jednu z následujících skutečností:

  • negativní antigenní test v posledních 24 hodinách.
  • negativní PCR test v posledních 72 hodinách.
  • prokazatelně prodělané onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech.
  • ukončené očkování proti covid-19 před nejméně 2 týdny. U dvoudávkového očkování se považuje za ukončené očkování po aplikaci 2. dávky. Od obou očkování nesmí uplynout déle než 9 měsíců,
  • na místě se podrobí samotestu (tzv. antigennímu) s negativním výsledkem.

Dále návštěva nesmí mít nařízenou karanténu a nesmí mít žádné známky infekčního onemocnění, je možná návštěva maximálně dvou osob, a to na doporučenou dobu maximálně 20 až 30 minut (přímo u lůžka může být doba zkrácena), návštěva musí mít po celou dobu návštěvy minimálně respirátor třídy FFP2/KN95, po dobu pobytu v areálu PNHoB je povinností mít zakrytá ústa a nos respirátorem třídy FFP2, KN95, při pohybu v areálu PNHoB se musí od dalších návštěvníků dodržovat rozestupy min. 2 metry, návštěva se musí řídit pokyny personálu.

Známky infekce či odmítnutí dodržovat hygienická opatření jsou důvodem nepovolení vstupu do nemocnice/na oddělení.

Antigenní ani jiné testy pro veřejnost NEPROVÁDÍME.

icon skype

Komunikujte s našimi pacienty přes Skype

Služba pro rodinné příslušníky a pracovníky komunitních služeb